Conventie

Conventie:

Een conventie is een overeenkomst tussen een beroepengroep en de overheid waarin de voorwaarden van begeleidingen worden afgesproken. Een belangrijk element in een conventie is de afspraak tussen het honorarium en de terugbetaling. Hier zijn twee mogelijkheden.

Als de logopedist zich met de conventie akkoord verklaart (conventioneert) moet hij of zij deze tarieven respecteren. Als de begeleiding overeenstemt met de andere afspraken binnen de conventie (in aanmerking komt voor RIZIV tussenkomst), krijgt u voor de logopedische begeleiding een tussenkomst. Deze is altijd zo dat het remgeld €5,50 bedraagt.

Als de logopedist zich niet akkoord verklaart (en deconventioneert), staat het hem of haar vrij om haar eigen tarief te bepalen. De klant krijgt dan voor toegelaten therapieën minder terugbetaald, ongeacht het tarief van de ‘gedeconventioneerde’ logopedist. (bij een verhoging van het tarief binnen de conventie stijgt ook de tussenkomst bij de gedeconventioneerde logopedisten).

Een tijd geleden werd berekend dat ons honorarium niet in verhouding is met de inspanningen, kosten en risico’s verbonden aan het zelfstandige statuut. Het huidige honorarium is niet leefbaar voor een praktijk.  In de voorbije weken is er vanuit onze beroepsvereniging hierover veel overleg geweest met de mutualiteiten enerzijds en het kabinet voor Volksgezondheid anderzijds. Het doel was om een nieuwe conventie te bekomen. Een conventie bepaalt de grootte van het honorarium en de terugbetaling vanuit het RIZIV. Het overleg is echter niet vruchtbaar geweest. Er is geen conventie opgesteld, op dit ogenblik (sinds 1 april 2022) zijn alle logopedisten de facto gedeconventioneerd.