Conventie

Conventie:

Een conventie is een overeenkomst tussen een beroepengroep en de overheid waarin de voorwaarden van begeleidingen worden afgesproken. Een belangrijk element in een conventie is de afspraak tussen het honorarium en de terugbetaling. Hier zijn twee mogelijkheden.

Als de logopedist zich met de conventie akkoord verklaart (conventioneert) moet hij of zij deze tarieven respecteren. Als de begeleiding overeenstemt met de andere afspraken binnen de conventie (in aanmerking komt voor RIZIV tussenkomst), krijgt u voor de logopedische begeleiding een tussenkomst. Deze is altijd zo dat het remgeld €5,50 bedraagt.

Als de logopedist zich niet akkoord verklaart (en deconventioneert), staat het hem of haar vrij om haar eigen tarief te bepalen. De klant krijgt dan voor toegelaten therapieën minder terugbetaald, ongeacht het tarief van de ‘gedeconventioneerde’ logopedist. (bij een verhoging van het tarief binnen de conventie stijgt ook de tussenkomst bij de gedeconventioneerde logopedisten).

In onze praktijk zijn alle logopedisten gedeconventioneerd.

Op 1 april 2024 gaat een nieuwe conventie in voege. Omdat meer dan 60 % van de logopedisten zich conventioneerden, is ook de discriminatieregel van kracht. Deze bepaalt dat klanten van niet-geconventioneerde logopedisten 25 % minder tussenkomst krijgen. Wij betreuren deze maatregel en willen u meegeven dat er binnen de regering al meerdere jaren een akkoord is om deze regel (die ook bij kinesisten geldt) af te schaffen maar dat minister Vandenbroucke de uitvoering van het akkoord actief tegenhoudt.