Eerste contact

U meldde zich aan voor een onderzoek. Onze ervaring leert ons dat tijdens dit onderzoek – terecht – alle aandacht gaat naar uw kind en de vragen die er leven rond de leerproblematiek die zich voordoet. Hoe groot is deze problematiek, waar komt hij vandaan, wat kunnen we eraan doen, hoe moet het verder … de vormelijke info is er dan vaak teveel aan. Vermits die ook belangrijk is, geven wij u deze voor het onderzoek zodat u dit rustig kan nalezen. Uiteraard sluit dit schrijven verdere vragen hierover niet uit.

Graag meebrengen bij het eerste contact:

Voorschrift van een geneesheer specialist (NKO-arts of kinderarts) of huisarts voor het opmaken van een logopedisch bilan (zie verder). Dit voorschrift moet aanwezig zijn bij het eerste onderzoek.

3 klevertjes van de mutualiteit.

Optioneel:

Een fotootje van uw kind. Dit mag gerust afgeprint zijn van de computer.

Verslagen van eerdere onderzoeken