Honorarium

Honorarium

Sinds 2022 zijn alle logo’s op onze praktijk gedeconventioneerd. Wij beseffen dat dit geen sympathieke maatregel voor u is maar we zijn ervan overtuigd dat we enkel op deze manier de kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Wanneer het onderzoek en bijhorend verslag voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor terugbetaling, bekomt u een tussenkomst vanuit de verplichte ziekteverzekering (RIZIV). Deze tussenkomst is onafhankelijk van de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. Indien u niet in aanmerking komt voor deze tussenkomst, bestaat de mogelijkheid dat uw mutualiteit u vanuit de aanvullende verzekering een tussenkomst toekent. Informatie hierover kan u bij uw mutualiteit bekomen.

Nils Tarief Tussenkomst Remgeld
per 30 minuten op de praktijk € 41,28 € 22,98 € 18,30
per 60 minuten € 82,60 € 46,18 € 36,41
per 30 minuten op school, hierbij komt een verplaatsingskost van € 1,50 € 39,55 € 21,68 € 17,87
Onderzoek  € 251,25 € 132,18 € 119
Hilde Tarief Tussenkomst Remgeld
per 30 minuten op de praktijk € 43,78 € 22,98 € 20,80
per 60 minuten € 87,60 € 46,18 € 41,42
Onderzoek € 281,25 € 132,18 € 149,07

Tarieven en tussenkomst vanuit het RIZIV voor klanten met verhoogde tegemoetkoming (het eerste nummer van uw mutualiteit eindigt op ‘1’ vb: 411/461). Het is uw verantwoordelijkheid om ons hiervan op de hoogte te brengen via het aanleveren van een recent kleefbriefje. Wij hanteren deze bedragen vanaf het moment dat u ons hiervan op de hoogte brengt, er is geen mogelijkheid tot terugbetaling van eerder betaalde honoraria.

Alle logo’s Tarief Tussenkomst Remgeld
per 30 minuten op de praktijk € 36,14 € 34,14 € 2,00
per 60 minuten € 72,58 € 568,08 € 4,50
per 30 minuten op school, hierbij komt een verplaatsingskost van € 1,50 € 34,91 € 32,91 € 2,00
Onderzoek  € 213,75 € 198,75 € 15,00