Logopedisten

Hilde Heuninck

(°1961) studeerde in 1982 af als logopediste. Ze bouwde de praktijk “Sjerpa” uit om kinderen met leer- en rekenmoeilijkheden te begeleiden. Ze houdt ook lezingen en voordrachten, en is beschikbaar voor studiedagenen bijscholingen. Meer info op www.hildeheuninck.be

Nils Jespers

(°1997) behaalde in 2019 zijn bachelordiploma logopedie. Hij deed volop ervaring op in Ritmica, een school voor buitengewoon onderwijs, en in twee zelfstandige settings. Hierbij maakte hij onder andere kennis met kinderen met leerstoornissen, taalproblemen en articulatiemoeilijkheden.
Verder is hij in zijn vrije tijd veel bezig geweest met buitenschoolse sportlessen voor kinderen.

Kaat Meul

(°1979) behaalde in 2001 haar bachelordiploma logopedie en ging als zelfstandige logopediste aan de slag. Naast haar werk als logopediste verdiepte ze zich in de emotionele ontwikkeling van kinderen. In 2017 behaalde ze eveneens een bachelordiploma lager onderwijs en werkte ze als klasleerkracht in het onderwijs. Sinds augustus 2020 werkt ze als zelfstandige logopediste bij Sjerpa en begeleidt voornamelijk kinderen met leerstoornissen.