Contactname

Voor een eerste contact kan u via e-mail (joni.gyselinck@sjerpa.eu) of telefonisch (+32 493 25 03 33) een afspraak maken. Vervolgens wordt een intakegesprek ingepland. Ervaring leert dat een intakegesprek voldoende informatie geeft op 90 minuten wat ook op €90  neerkomt. In uitzonderlijke gevallen is er al veel informatie voorhanden en kan dit gesprek op 60 minuten, wat op €60  neerkomt. De kostprijs en duur van het gesprek worden vooraf met u besproken.

 

U krijgt een vragenlijst doorgestuurd via e-mail, om een aantal basisgegevens reeds te verzamelen. De gegevens die u hiermee bezorgt, worden vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden. Deze informatie zorgt er ook voor dat een intakegesprek vlot kan verlopen en wordt bewaard in een dossier.

Indien reeds voorgaande onderzoeken hebben plaatsgevonden mag u ook steeds de verslagen hiervan meebrengen. Deze worden opnieuw op dezelfde vertrouwelijke manier behandeld en aan het dossier toegevoegd.

Een intakegesprek heeft als doel kennis te maken en een duidelijk beeld te krijgen van de noden en vragen waarmee u zit. Soms is het mogelijk om reeds na een eerste gesprek adviezen te verlenen, maar vaak zijn verdere gesprekken, onderzoeken, begeleidingen noodzakelijk om verder inzicht te krijgen. Ook dit wordt met u besproken tijdens het intakegesprek.

Momenteel is er nog geen structurele terugbetaling voor psychologische diensten vanuit de sociale zekerheid. Wel organiseren de meeste ziekenfondsen een vorm van terugbetaling voor psychologische diensten (vaak via een aanvullende verzekering). Vraag dit zeker na bij het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent, dit kan immers sterk verschillen. Indien u recht hebt op terugbetaling mag u de documenten meebrengen die hiervoor moeten ondertekend worden.